Vi fokuserar på ert husdjur och er!

Vårt mål är att kunna erbjuda kvalificerad och personlig vård som bygger på hög kompetens och många års klinisk erfarenhet. Vi vet att vården behöver anpassas till varje djur och djurägare. 

Djurvården har utvecklats enormt under senaste decennierna. På många områden är den vård som erbjuds våra husdjur nära den nivå som vi själva erhåller av sjukvården. De avancerade vårdmöjligheterna har också lett till att veterinärvården blivit dyrare och mer tidskrävande. Stångebro Djurklinik vill tillhandahålla högkvalificerad vård där de moderna veterinärmedicinska kunskaperna tas tillvara. Vi kommer dock inte alltid ta alla tänkbara prover eller genomföra alla möjliga behandlingar. Istället vill vi i dialog med dig som djurägare utforma bästa möjliga vård till ditt djur, anpassad efter dina och ditt djurs förutsättningar.  

Välkommen!

 

 

Här kan du kontakta oss för receptförskrivning av fästingprofylax.