Vilket foder ska man ge sin katt? Är våtfoder eller torrfoder bäst?


Stångebro Djurklinik rekommenderar och säljer nu Mjau våtfoder som friskfoder åt katt. Här förklarar vi varför!

Det finns många olika kattfoder och nästan lika många åsikter om vad som är bäst för katter att äta. För katter med konstaterad sjukdom finns olika specialfoder att ge - t.ex. njurfoder, magfoder, allergifoder och urinstensfoder. Dessa foder har oftast tydligt bevisad effekt och kan vara en helt nödvändig del av behandlingen för sjuka katter.

Vad som är bäst för friska katter att äta är mer oklart. Katter är s.k. obligata köttätare, vilket betyder att de inte kan överleva utan att äta kött. Vilda kattdjur livnär sig på enbart kött, där mängden vatten är hög och energin i princip fullständigt kommer från fett och proteiner. De får alltså i sig mycket små mängder kolhydrater. Torrfoder till katt innehåller dock mycket liten mängd vatten och ofta över 30% kolhydrater. Det är en avsevärd skillnad jämfört med vad katten skulle äta i vilt tillstånd.

Även om man tar hänsyn till det flera gånger högre vatteninnehållet i våtfoder så innehåller Mjau våtfoder betydligt lägre mängder kolhydrater. För att exakt jämföra kolhydrathalterna måste man räkna bort vattnet - Mjau med 1% kolhydrater och 82% vatten innehåller då ca 5% kolhydrater räknat i torrsubstans (TS).

Det finns flera hälsoproblem hos katter där vi veterinärer misstänker att torrfoder och sättet det utfodras på kan misstänkas vara en delorsak - t.ex. övervikt, tandproblem och njurproblem. I nuläget vet vi inte säkert om så är fallet. Det krävs stora, långvariga forskarstudier för att bevisa ifall våtfoder är bättre eller inte och sådana studier saknas än så länge.

Det finns ett specifikt område där veterinärer i skandinavien på senare år tydligt har kunnat se att torrfoder kan orsaka problem för katter och det gäller de som drabbas av diabetes (sockersjuka). Katter som drabbats av diabetes har tidigare enbart kunnat botas genom att man snabbt sätter in insulinsprutor. I många fall kan då diabetes återgå och katten bli frisk, utan att behöva fortsatt insulinbehandling.

Under senaste decenniet har många veterinärer testat att byta ut fodret istället för att sätta in insulinbehandling. Man tar då bort torrfodret helt och utfodrar istället enbart med våtfoder som har låg halt av kolhydrater. Vi har då sett att de flesta katter blir fria från sin diabetes, utan andra åtgärder utöver foderbytet.

Slutsatsen som måste dras är att torrfodret bidrar till och möjligen är huvudorsak till att katten utvecklat diabetes. Även här saknas tyvärr forskarstudier, men vår kliniska erfarenhet visar alltså mycket tydlig indikation på att våtfoder med låg halt kolhydrater är mer hälsosamt än torrfoder åt katt, åtminstone vad gäller risken för diabetes. Mjau är en svensk produkt som är tillgänglig på de flesta större livsmedelsbutiker och dessutom är relativt billig. Det är Mjau som vanligen används av veterinärer till katter med diabetes, men det finns även andra märken av våtfoder som håller låg kolhydrathalt.

Vi rekommenderar att era friska katter utfodras med Mjau våtfoder, eller annat våtfoder som har låg halt kolhydrater. Torrfoder kan förstås fortfarande ges och de allra flesta katter kommer inte visa några problem. Vi tycker dock man kan se torrfoder som godis snarare än fullfoder.

Katter med sjukdomar som kräver specialfoder ska givetvis inte sättas på annan diet än den som behandlande veterinär rekommenderat.

Ni är varmt välkomna att titta in för rådgivning om vilket foder som passar just er katt.

Hälsningar Måns och Anna på Stångebro Djurklinik!