Höftleds- och armbågsröntgen

Röntgen av höftleder(HD-röntgen) och i vissa fall armbågar(ED-röntgen) ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram för många hundraser.

På denna sida finns viktig information inför din bokning.

För att röntgen ska kunna utföras krävs följande:

1. Hunden ska ha en godkänd och betald remiss från SKK. Här beställer du avläsning: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/
Var noga med att du beställt avläsning för de bilder som är aktuella för rasen. Vid besöket tas endast röntgenbilder på de ledpar som finns angivna i remissen.

Fyll i hundens chip- och registreringsnummer i både SKKs röntgenremiss men även i hundens journal hos oss när du bokar tiden. Detta för att vi i förväg ska kunna hitta er remiss hos SKK. Du kan alltid komplettera dina och hundens uppgifter i efterhand om du loggar in via vår tidsbokning.

2. Hunden ska vara fastandes i minst 6 men gärna upp till 12 timmar innan besöket. Detta för att minimera illamående av de lugnande läkemedel vi ger. Hunden ges antisedan när röntgen är utförd och får åka hem när den kan gå själv ut från kliniken.

3. Medtag till besöket:
- Stamtavla
- Egen filt som hunden känner sig trygg med, tillräckligt stor för hunden att somna på och vakna inlindad i. Vi har filtar att låna vid behov.

4. Var påläst. Det finns både risker och biverkningar med sederande läkemedel men även karenstider. Läs mer om karenstider här: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/sedering-vid-rontgen/

Här hittar du SKKs allmänna informationsbroskyr gällande röntgen inom hundarnas hälsoprogram: https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/broschyrer/rontgen-av-leder-hos-hund-a55.pdf

5. De flesta hundar behöver vara 12 månader fyllda innan röntgen utförs. Följande stora raser behöver vara över 18 månader: bullmastiff, dogue de bordeaux, grand danois, leonberger, maremmano abruzzese, mastiff, mastino napoletano, newfoundlandshund, landseer, pyrenéerhund, s:t bernhardshund.

Vaccination, kloklippning, passutfärdande eller provtagning(inför till exempel DNA-analys) utförs vanligtvis under samma besök.

Meddela oss om du vill att vi utfärdar ett EU-pass eller om provtagning önskas.


Här finns vi:
Gamla Tanneforsvägen 90, 582 54 Linköping

Vi har två parkeringsplatser utanför vår entré med nummer 62 och 63. Om dessa är upptagna finns parkeringsplatsen Pelargonian på andra sidan G:a Tanneforsvägen från kliniken.